Minor Philosophy. World religion Spirituality

Vanaf september 2019 ben ik gestart met de minor Filosofie. Wereldreligies. Spiritualiteit op de Hogeschool Utrecht. Deze minor zie ik als een soort reis en ervaring door mijn zoektocht naar mijn spiritualiteit! Daarbij leer ik ook veel over wereldreligies en filosofie.

Portfolio

Door middel van deze portfolio ga ik de ontwikkeling met betrekking tot de minorcompetenties aantonen. In deze portfolio komen diverse documenten aanbod:
– Motivatiebrief + video;
– Leeragenda, waarin drie leerdoelen en een spirituele leervraag zijn opgenomen +
reflectie;
– Levensbeschouwelijke zelfportret;
– Drie verwerkingen van het 9-hulpvragenlijst;
– Reflectiebewijzen competenties (twee bewijzen per competentie);
– Casus Normatieve Professionalisering;
– Practicum (tussen- en eindevaluaties);
– Bronnenlijst (APA).

1. Motivatiebrief + video

2. Leeragenda

3. Levensbeschouwelijke zelfportret

4. Negen hulpvragenlijst

5. Reflectiebewijzen competenties

In hoofdstuk vijf komen de reflectiebewijzen van de zeven competenties aan bod:

  1. Zelfreflectie en normatief-professionele ontwikkeling;
  2. Communicatie en dialoog;
  3. Hermeneutisch (interpretatief);
  4. Spiritueel;
  5. Esthetisch;
  6. Ethisch gefundeerd waarderen en handelen;
  7. Sociaal; samenwerken in het team en omgeving.

5.1 Zelfreflectie en normatief-professionele ontwikkeling

5.2 Communicatie en dialoog

5.3 Hermeneutisch (interpretatief)

5.4 Spiritueel

5.5 Esthetisch

5.6 Ethisch gefundeerd waarderen en handelen

5.7 Sociaal; samenwerken in het team en omgeving

6. Casus Normatieve Professionalisering

7. Practicum

Voor het practicum heb ik gekozen om te werken als vrijwilliger bij Humanitas. Humanitas is een Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Het Landelijk Bureau is gevestigd in Amsterdam. Het eigen blad heet “Van Mens tot Mens”.

De meer dan zevenhonderd activiteiten van Humanitas richten zich op zes thema’s:
– Eenzaamheid;
– Verlies (onder meer hulp bij rouw en echtscheiding);
– Opvoeden (ondersteuning bij de opvoeding);
– Opgroeien (Kindervakantieweken, jongerenmaatjes);
– Detentie (hulp tijdens en na gevangenschap);
– Thuisadministratie (hulp bij het op orde krijgen van de financiën).

Jaarlijks ondersteunen de ongeveer 25.000 geschoolde vrijwilligers zo’n 75.0000 mensen. Het scholingsaanbod voor de vrijwilligers wordt georganiseerd door de Humanitas Academie.

Bronnenlijst